Vzdelávací program KOUČ je akreditovaný Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

PREČO SA VÁM OPLATÍ STAŤ SA KOUČOM?

 • Stanete sa rešpektovaným odborníkom v profesii (Zažijete koučing a zistíte, ako najúčinnejšie môžete byť k dispozícii Vašim zákazníkom)
 • Osvojíte si novú profesiu (Budete schopný pracovať novým, profesionálnym prístupom. Do vášho portfólia si môžete doplniť ďalšiu kvalitnú službu, ktorú ponúkate. )
 • Vytvoríte si nový zdroj príjmu (V profesii koučingu je úžasné, že šikovný kouč sa ľahko uplatní na trhu práce a to buď ako interný kouč vo firme alebo ako kouč s vlastnou klientelou.)
 • Porozumiete sebe samému a budete vyrovnaný (Pomocou koučingu dosiahnete naozaj trvalé zmeny a neustále napredovanie, čo ihneď pocítite. Veď kto by nechcel mať spokojný život?! )

Prečítajte si list od našej absolventky:

Dlho som rozmýšľala, či sa mám stať koučom a čo mi to vlastne prinesie. Keď som sa prihlásila na kurz, vedela som len to, čo chcem. A to bolo – finančne sa zabezpečiť, pracovať s ľudmi a mať z toho radosť. Ani neviem ako sa to stalo, ale teraz uz rozbieham vlastne podnikanie, koučujem ostošesť a konečne robím to, čo ma napĺňa. Čo mi však najviac dal kurz, je to, že som vďaka cvičeniam sa stala vyrovnanejšou. Cítim pokoj, lebo som na správnej ceste. Ďakujem

Adriana Krátka, bývalá HR konzultantka

 

PREČO SME PRE VÁS TÁ SPRÁVNA VOĽBA?

 • náš vzdelávací program je akreditovaný Ministerstvom školstva SR
 • 90 % našich absolventov aktívne koučuje, tým získali nový zdroj príjmu
 • Každý účastník  potvrdil osobnostný rast k lepšiemu
 • Poznáme potreby ľudí, preto často otvárame viac termínov naraz, podľa záujmu účastníkov, vrátane víkendových kurzov
 • Prispôsobíme sa Vám a v prípade absencie z kurzu ponúkame náhradné termíny
 • Absolventi si môžu byť istí, že diplom GCTA (Graduate of the Coach Training Acdemy) je platný a 100 hodinová výučba spĺňa podmienku pre ďalšiu kvalifikáciu v oblasti koučingu
 • Našou prioritou je Vaše napredovanie. (Zabezpečíme podpornú atmosféru)
 • Sme prvá vzdelávacia spoločnosť na Slovensku, ktorá ponúka možnosť absolvovania kurzu aj v maďarskom jazyku

Vzdelávací program KOUČ – akreditovaný kurz koučingu a rozvoja komunikačných zručností

Všeobecné informácie o vzdelávacom programe KOUČ

Obsah kurzu

A
Základné vedomosti o koučingu, krátka história, koučing v porovnaní s inými vednými disciplínami, vedenie koučingového rozhovoru, podstata koučingu. Práca v trojiciach (kouč- koučovaný- pozorovateľ), práca v skupine a štúdium odporúčanej literatúry.

B
Fázy-, ciele-, a modely -koučingového procesu (v súlade s kľúčovými kompetenciami koučov podľa ICF), koučing a tranzakčná analýza, koučing a neurolingvistické programovanie, systemické koučovanie (nástroje, metódy koučovania). Práca v trojiciach (kouč- koučovaný- pozorovateľ), práca v skupine a štúdium odporúčanej literatúry.

C
Koučovací rozhovor ešte raz, 11 kľúčových kompetencií koučov podľa ICF, koučing v zahraničí, medzinárodné a domáce organizácie, samostatná práca (rozvoj osobnosti-selfcoaching). Práca v trojiciach (kouč- koučovaný- pozorovateľ), práca v skupine a štúdium odporúčanej literatúry.

D
Etický kódex koučov, efektívne koučovanie, marketing pre koučov, práca v trojiciach (kouč- koučovaný- pozorovateľ), rekapitulácia osvojených vedomostí. Posledný deň kurzu prebieha skúška, vyhodnotenie skúšky, slávnostné odovzdanie diplomu GCTA (Graduate of the Coach Training Academy), diskusia o možnej spolupráci.

Osvedčenie

Absolventi vzdelávacie programu získajú diplom GCTA  –  Graduate of the Coach Training Academy

100 hodinová výučba spĺňa podmienku pre ďalšiu kvalifikáciu v oblasti koučingu.

Cena kurzu

1.980 €

Pozor! Mimoriadna 10%-ná zľava pri úhrade poplatku 10 dní pred začatím kurzu.
Figyelem! 10%-os árengedményamennyiben 10 nappal a tanfolyam kezdése előtt téríti meg az összeget.

Cena zahŕňa: realizáciu kurzu, študijné materiály, pomôcky, občerstvenie počas prestávok, podporu pri práci v medzičasoch (konzultácie s akreditovaným koučom), realizáciu skúšky, slávnostné ukončenie kurzu a odovzdanie diplomu.

Podmienkou účasti na vzdelávacom programe KOUČ je úhrada poplatku do dátumu začatia kurzu!

 

Rozpis termínov 2019

 

Akreditovaný vzdelávací program KOUČ

1. termín

Akreditovaný vzdelávací program KOUČ

2. termín

21. – 22.2. 2019 14. – 15. 3. 2019
7. – 8. 3. 201922. 3. 2019
28. – 29. 3. 2019 11. – 12. 4. 2019
25. – 26. 4. 2019 23. – 24. 5. 2019
2. – 3. 5. 2019 6. – 7. 6. 2019
16. 5. 2019 – skúška 13. 6. 2019, 14. 6. 2019 – skúška

Časový harmonogram

9:00 – 18:00 (hodinová obedňajšia prestávka a pravideľné 5 minutové prestávky)

Miesto konania

811 08 Bratislava, Rajská č.15

 

Chcem sa prihlásiť na kurz

Hodnotenie od nášho absolventa:

„Naozaj prínosný kurz a výborné koučky. Získal som tu kopec skúseností a nástrojov, ktoré nebudem váhať použiť a preto ponúknem svojim zákazníkom o službu viac! Ďakujem”

Radovan Roman, poradca LS