sedenie_coachingu

Koučing je určený každému kto si uvedomuje, že pracovať na sebe je nevyhnutné pre dosiahnutie osobnej spokojnosti.

Ako sa dá vyriešiť zdanlivo neriešiteľný problém? Čo mám robiť? Ako sa pohnem ďalej?

Práve tu je miesto pre koučing!

Ponúkame Vám pomocnú ruku a naučíte sa mať svoj život pod kontrolou a vo svojich rukách. Keďže každý klient je jedinečný, aj proces koučingu a obsahový rámec sa mení podľa potreby.

Čo bude pre Vás prínosom z koučingu:

  • Zvýšenie sebavedomia a tým i istoty v správaní a konan
  • Motivácia – ako niečo nielen začať, ale i dokončiť a mať z toho radosť
  • Rovnováha medzi súkromným a pracovným životom
  • Zlepšenie komunikácie vo vzťahu k partnerovi/ke, deťom, rodičom
  • Zvládanie stresových situácii a konfliktov
  • Osobná spokojnosť, vnútorná vyrovnanosť a pokoj

Vďaka účinnej komunikácii budete rýchlo napredovať, čo budete pociťovať počas každého stretnutia, kým raz zistíte, že už nepotrebujete pomoc. Vaše vnútorné zdroje a silné stránky budú tak zaktivizované, že už si vystačíte sami na prekonanie a zvládanie prekážok. Ťažkosti vo vašom živote nebudete vnímať ako bariéru, ale ako príležitosť pozerať sa na svet z iného uhla pohľadu. Zlepšuje sa vám vnímanie reality, s čím budete imúnny voči skresleným predstavám. Váš plne využitý potenciál vás bude viesť k rýchlejšiemu a ľahšiemu dosiahnutiu stanoveného cieľa. S osvojenými a užitočnými nástrojmi, budete mať život vo vlastných rukách.