Tímový koučing

Túžba podeliť sa o svoje myšlienky a názory s inými je prirodzenou ľudskou potrebou, ktorá sa prejavuje nielen v pracovnom, ale aj v rodinnom prostredí, t. j. v súkromnom živote. Na firemných poradách či stretnutiach rôznych záujmových skupín neraz chýba čas na komunikáciu, ktorá by účinne prispela k ďalšiemu rozvoju a posunula by veci dopredu.

Overenou formou pri práci so skupinou sa nám javili produkty balance managementu, pomocou ktorých s ľahkosťou získame objektívne a neskreslené informácie o stereotypoch tímov, ich postojoch a spôsobu „nazerania“ na realitu. Túto metódu aplikujeme pri práci so skupinami. Vďaka tomu je potom možné otvorene o postojoch tímov komunikovať, pripraviť a plánovať zmeny alebo cielený rozvoj či stratégiu v závislosti od požadovaného výkonu.

Farebno-slovná asociačná technika (FSAT) meria pracovné návyky podľa farebnej škály namiesto klasických dotazníkov alebo čísel. Mapujeme motiváciu, energiu, proaktivitu, komunikáciu, stres, rovnováhu a ďalšie ukazovatele, ktoré súvisia s efektivitou jednotlivcov i tímov.

Výsledky prinášajú realistický, presný a neskreslený pohľad, ktorý je dôležitým podkladom pre ďalšie rozhodovanie, ktoré sa môže týkať napríklad konkrétnej formy rozvoja alebo plánovania budúcich zmien a podobne.

Partnerská spolupráca so spoločnosťou Engage Hill a s tým spojená aplikácia produktu balance managementu prináša spoľahlivosť a spokojnosť v oblasti vedenia a osobnostného rozvoja našich klientov.